Nieuws
vers van de pers

3 april 2020

Kabinet wil productie kolencentrales flink terugschroeven

BRON: FINANCIEEL DAGBLAD

In het kort 

Er liggen plannen van het kabinet om de productie van kolencentrales in Eemshaven en op Maasvlakte fors te verlagen. 

Daarmee hoopt het kabinet te voldoen aan eis van milieuclub Urgenda om aan het eind van dit jaar de uitstoot van broeikasgassen met 25% terug te brengen ten opzichte van 1990. 

De centrales zijn relatief nieuw en werden in 2015/2016 in gebruik genomen.

Het kabinet wil de elektriciteitsproductie van de drie nieuwste kolencentrales in de Eemshaven en op de Maasvlakte nog dit jaar fors verlagen. Sluiting van één van de centrales is ook een optie. 

Dat bevestigen meerdere Haagse bronnen na berichtgeving hierover door de NOS. Riverstone en Uniper, eigenaren van de centrales op de Maasvlakte, willen niet reageren op vragen van het FD. RWE, eigenaar van de centrale in de Eemshaven, bevestigt in gesprek te zijn met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar wil daar inhoudelijk niets over zeggen.

Het afschalen van de stroomproductie tot maximaal 25% van de capaciteit moet leiden tot een fikse daling van de CO₂-uitstoot. Zo hoopt het kabinet alsnog te voldoen aan het vonnis in de geruchtmakende Urgenda-klimaatzaak.

Gevaarlijke klimaatverandering

Milieuclub Urgenda dwong via een rechterlijke uitspraak af dat Nederland voor het einde van dit jaar de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 25% moet hebben verminderd ten opzichte van 1990. Alleen dan zou de overheid genoeg doen om haar burgers te beschermen tegen de gevaren van klimaatverandering, oordeelde de rechter.

Eerder becijferde het Planbureau voor de Leefomgeving dat het kabinet waarschijnlijk dit jaar niet verder komt dan een reductie van 20% tot 21%. 

Afgelopen vrijdag zei klimaatminister Eric Wiebes nog dat het kabinet het op dit moment te druk heeft met het bestrijden van de coronacrisis en dat de klimaatmaatregelen voorlopig op zich laten wachten. ‘Het vonnis van Urgenda is niet van tafel, maar er zijn andere prioriteiten.’

Schadevergoeding

Nu blijkt dat er achter de schermen wel degelijk concrete plannen klaarliggen. Met de gedeeltelijke sluiting van de drie centrales zou het kabinet een belangrijke stap zetten om het Urgenda-doel alsnog te halen. De inzet van het kabinet is om de energieproductie van de twee centrales op de Maasvlakte en de ene centrale in de Eemshaven nog dit jaar terug te schroeven tot maximaal 25% van de capaciteit. 

‘Parallel wordt gekeken of één centrale kan worden gesloten’, zegt een ingewijde. Afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen met de eigenaren over een schadevergoeding, neemt het kabinet een beslissing of er één centrale moet sluiten. Welke dat mogelijk wordt, is nog niet duidelijk. De stroomproductie kan worden overgenomen door gascentrales, die minder CO₂ uitstoten, of door meer stroom uit het buitenland te importeren.

De drie kolencentrales zijn relatief nieuw en werden in 2015 en 2016 in productie genomen. Eind vorig jaar ging de Amsterdamse Hemwegcentrale al dicht vanwege Urgenda. Sluiting van de Amercentrale in Geertruidenberg is niet aan de orde omdat daar een uitgebreid warmtenet op is aangesloten.

31 maart 2020

Qatarees Energiebedrijf zet groot in op Nederlandse zonne-energie

BRON FD, CAREL GROL

Nebras Power wil in Nederland een van de grootste partijen worden op het gebied van zonne-energie.
Nebras Power wil in Nederland een van de grootste partijen worden op het gebied van zonne-energie.Foto: Reuters

In het kort

Nebras Power wil in drie tot vier jaar één gigawatt aan opgewekt vermogen hebben aan zonne-energie in Nederland.

Daarmee zou het een van de grootste zonne-energie bedrijven in Nederland worden.

Nebras wil op eigen kracht groeien maar ook overnames doen.

Miljardensubsidie voor zonne-energie maakt Nederland interessant voor buitenlandse investeerders.

Nebras Power wil in drie tot vier jaar één gigawatt aan opgewekt vermogen hebben aan zonne-energie in Nederland. Als dat lukt, wordt het bedrijf uit Qatar een van de grootste zonne-energie bedrijven in de polder. Nebras wil zelf zonneparken ontwikkelen maar ook bedrijven kopen.

Dat zegt Khalid Jolo, bestuursvoorzitter van Nebras, in een telefonisch interview vanuit de Qatarese hoofdstad Doha. Nebras kocht twee jaar geleden een belang van 75% in Zon Exploitatie Nederland, een bedrijf uit Rotterdam dat zonneparken aanlegt. Nebras houdt sindsdien kantoor aan de Zuidas.

Subsidie voor zonneweides

De Nederlandse markt is interessant vanwege de subsidies, zegt Jolo. De laatste drie jaar heeft de overheid meer dan €10 mrd subsidie toegezegd aan zonne-energieprojecten. De miljardensubsidie wordt over een lange termijn — vaak vijftien jaar — uitgesmeerd, en verzekerd eigenaren van zonneweides van inkomsten.

Die subsidies hebben geleid tot een enorme toestroom van buitenlandse bedrijven op de Nederlandse markt. Akkers worden zonneweides, steeds meer bedrijven leggen panelen op daken. Dat soort zonneparken zijn handelswaar en worden doorverkocht. Kopers zijn bedrijven uit Noorwegen en Duitsland, maar ook uit China.

Door de overname Zon Exploitatie Nederland heeft Nebras nu zo’n 100 megawatt aan zogeheten opgesteld zonvermogen in Nederland. In drie tot vier jaar wil Nebras dus vertienvoudigen. ‘Het is een uitdaging’, zegt Jolo. ‘Maar we hebben de kennis en de kunde. En de financiële mogelijkheden.’

Staatsfonds

Geld lijkt überhaupt geen probleem te zijn. Nebras Power is in 2014 opgezet, als joint venture van Qatar Electricity and Water Company (60%) en Qatar Holding (40%), beide staatsbedrijven. Qatar Holding is het beleggingsfonds van de staat. Qatar Investment Authority, het staatsfonds, had drie jaar geleden een beheerd vermogen van $335 mrd.

Nebras Power Netherlands een eigen vermogen van omgerekend ruim €1 mrd (4,5 miljard Qatari rial). Dat blijkt uit laatste jaarverslag, van 2018. Daar staat een schuld tegenover van zo’n €560 mln.

‘Wij zijn geen financiële investeerder’, zegt Jolo. ‘We houden ons bezig met de dagelijkse gang van zaken en hebben ook personeel in het land. Als we hier groeien, zullen we meer mensen aannemen.’

‘Ook windparken op zee’

Nebras is een mondiaal bedrijf, dat weliswaar nog een kolencentrale heeft in Indonesië, maar zich verder uitsluitend wil richten op hernieuwbare energie en gas. Afgelopen jaar kocht het een windpark van 600 megawatt in Australië. Jolo: ‘In Nederland hebben we ook gekeken naar wind, maar dat is tot nu toe niets geworden. In de toekomst is dat wel mogelijk.’

Zoals hij ook hoopt dat Nebras gaat investeren in wind op zee. ‘We zouden graag onze naam verbinden aan een wind op zee project. Maar dat zullen we dan doen met een sterke partner.’

Zeker is dat het Qatarese bedrijf geen consumententak wil oprichten. De opgewekte stroom verkoopt Nebras op de groothandelsmarkt.

Mocht de ambitie worden verwezenlijkt, dan groeit Nebras in drie jaar tijd uit tot één van de grootste Nederlandse zonnebedrijven. Jolo kan niet zeggen hoeveel van de groei bestaat uit parken die het zelf ontwikkelt, en welk deel van de doelstelling wordt behaald door overnames.

Wel ziet hij een markt die erg populair is: er zijn veel toetreders, grondprijzen stijgen. ‘De markt is erg competitief’, zegt Jolo. ‘Maar Nederland is belangrijk voor ons. De subsidies bieden een erg goede mogelijkheid om de markt te betreden.’

15 maart 2020

Naked Energy introduceert ………..”Mijn Naked Energy”

Vanaf zondag 15 Maart bieden we een gratis “Mijn Naked Energy” omgeving voor iedereen die klant bij ons is! Hiermee kan je eenvoudig je verbruik van uur tot uur en van dag tot dag inzien. Andere gegevens, zoals je termijnbedrag en je contactgegevens, kan je ook inzien en aanpassen. Mijn Naked Energy  is te bereiken via mijn.naked-energy.nl. Als je nog geen klant bent, ga naar www.naked-energy.nl om te zien hoeveel je kan besparen.

12 maart 2020

Tennet schroeft investeringen op vanwege vergroening

BRON: FINANCIEEL DAGBLAD, BERT VAN DIJK

Windturbines in de buurt van het Duitse Altengrabow
Windturbines in de buurt van het Duitse AltengrabowFoto: Reuters

Landelijk netbeheerder Tennet gaat zijn investeringen de komende jaren opschroeven naar €4 mrd tot €5 mrd per jaar. Nu investeert Tennet nog zo’n €3 mrd per jaar. De extra uitgaven zijn nodig om de verduurzaming van het energiesysteem in Nederland en Duitsland mogelijk te maken. Dat heeft Tennet donderdagochtend bekendgemaakt bij de presentatie van zijn jaarverslag.

‘Als gevolg van het duurzame energiebeleid in Nederland en Duitsland zullen onze investeringen naar verwachting verder stijgen. Om de onderneming financieel gezond te houden, verwachten we de komende vier jaar €2 mrd tot €3 mrd aan aanvullend eigen vermogen nodig te hebben”, aldus financieel-directeur Otto Jager.

Een groot deel van de miljardeninvesteringen van Tennet vindt in Duitland plaats. Vooral de bouw van grote windparken op zee vraagt om miljardeninvesteringen voor aansluitingen en verbindingen. Duitsland heeft besloten de capaciteit van offshore windparken te vergroten van 15 gigawatt naar 20 gigawatt.

Tennet werkt in Duitsland daarom aan meer grootschalige onshore hoogspanningsverbindingen dan ooit tevoren. Er zijn acht hoogspanningslijnen in aanbouw die veel windenergie vanuit het noorden naar eindgebruikers verder in het zuiden transporteren.

Nederland

Ook Nederland heeft grote uitbreidingsplannen voor offshore windenergie. Dit houdt in dat Tennet tot aan 2030 9,6 gigawatt aan aansluitcapaciteit voor offshore windparken in het Nederlandse deel van de Noordzee moet hebben gerealiseerd.

Tennet liet eerder al weten dat de enige aandeelhouder, de Nederlandse Staat verschillende opties onderzoekt.

‘Succesvol en uitdagend jaar’

‘Voor Tennet was 2019 zowel een succesvol als een uitdagend jaar’, aldus Mano van Beek, bestuursvoorzitter van Tennet in een persverklaring. De netbeheerder zag de omzet vorig jaar met 3% dalen tot ruim €4 mrd. Het bedrijfsresultaat vóór rente en belastingen daalde nog iets harder, met 10% naar €768 mln.

11 maart 2020

Plan voor mega waterstoffabriek legt vinger op zere plek in energie- en klimaatbeleid

bron: Financieel Dagblad, Remco de Boer

Remco de Boer is adviseur op het gebied van energietransitie

Al weken hing het in de lucht: in Groningen zou iets groots gaan gebeuren. Twee weken geleden was het zover. Shell, Gasunie, Groningen Seaports en de provincie kondigden de bouw aan van een megagrote fabriek voor de productie van groene waterstof. De grondstof daarvoor, groene stroom, moet van een aantal nieuw te bouwen, eveneens megagrote windparken op zee komen. NortH2 heet het project.

Illustratie: Hein de Kort voor Het Financieele Dagblad

Een trotse commissaris van de Koning kwam superlatieven tekort. Hij sprak alsof alles in kannen en kruiken is. Maar dat is het niet. Sterker nog: de eerste serieuze stap, een haalbaarheidsstudie, moet nog worden gezet. En er zijn meer vraagtekens.

Zo is het maken van waterstof met groene stroom veel duurder dan met aardgas, wat nu nog als grondstof wordt gebruikt. Voor een sluitende businesscase is subsidie nodig. Maar de initiatiefnemers zeiden dat er ‘mogelijk’ subsidie nodig is. Misschien dus wel niet. En dus was de vraag: hoe financiert u het project? Een inhoudelijk antwoord kwam er niet.

Inmiddels wordt duidelijk wat er in Groningen speelt. De aankondiging was vooral een roep; een roep om een weeffout in het huidige energie- en klimaatbeleid te repareren. Dat beleid is sectoraal georganiseerd. Zo hebben de sectoren Elektriciteit, Industrie, Gebouwde omgeving, Mobiliteit en Landbouw allemaal hun eigen CO₂-reductiedoel en maakten ze afspraken aan hun eigen klimaattafel.

Alle vijf sectoren moeten hun doel zo kostenefficiënt mogelijk halen. Maar zelfs als dat lukt, wil dat niet zeggen dat daarmee ook het totale energiesysteem op de lange termijn kostenefficiënt fossielvrij wordt gemaakt, wat toch het einddoel is.

Verzuiling

Neem de elektriciteitssector. Die gaat meer windparken op zee bouwen, zo is afgesproken. Tot nu toe loopt dat voorspoedig. Voor de twee laatste parken was zelfs geen subsidie nodig. Maar of dat zo blijft, is zeer de vraag.

Meer windparken betekent meer aanbod van windenergie, wat op termijn de stroomprijs drukt waardoor de businesscase verslechtert. De windsector waarschuwt al langer dat er maatregelen nodig zijn. Zonder zekerheid dat hun stroom wordt afgenomen, wankelt de uitrol van wind-op-zee.

Vorige week haalde de windsector zijn gelijk. Zonder actie van de overheid bestaat inderdaad de kans dat nieuwe windparken op zee de komende jaren niet worden gebouwd, concludeerde onderzoeksbureau Afry in een studie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ook de industrie zit in een lastig parket. Als bedrijven grootschalig investeren in elektrificatie, wat de bedoeling is, moet er wel voldoende groene stroom voor een goede prijs beschikbaar zijn. Die zekerheid is er nu niet.

De elektriciteits- en industriesector wachten op elkaar, concludeerden de directeuren van TKI Wind op Zee en TKI Energie & Industrie recent in een opinieartikel op nieuwssite Energeia.

Zo’n klassieke kip-eikwestie los je maar op een manier op: met systeemintegratie. Sectoren moeten samen aan de bak. NortH2 is daar een voorbeeld van: windparken die speciaal worden gebouwd voor de productie van groene waterstof die de industrie vervolgens afneemt. Hoewel er in het Klimaatakkoord wel enige aandacht voor was, ontbreekt de cross-sectorale samenhang tot nu toe in beleid. Vreemd is dat niet.

Verzuiling past bij de Nederlandse poldercultuur, waarin zeer veel partijen intensief betrokken zijn en al die partijen in de eerste plaats toch vooral hun eigen belang behartigen.

‘De industrie die, zoals onze hele economie, nog voor zo’n 90% op fossiele energie draait, wordt door sommige partijen meer gezien als onderdeel van het probleem dan als onderdeel van de oplossing’

Ook was er bij de start van het nieuwe kabinet veel politieke druk om snel tot afspraken te komen. Het huidige sectorale Klimaatakkoord kostte al zo’n anderhalf jaar; een cross-sectorale versie had nog veel meer tijd gevergd.

Wat ook niet heeft geholpen, is de tegenstelling binnen het kabinet. D66 en Christenunie wilden een hoog CO₂-reductiedoel. CDA en VVD, beide ambitieus, legden vervolgens de nadruk op kostenefficiëntie. Oftewel dat hoge doel moet liefst zo min mogelijk kosten.

Aangemoedigd door de scherpe daling van de prijs van zonne- en windenergie, ontstond het beeld dat met slechts een relatief beperkte pot subsidie de markt het verder wel zou oplossen. Dit marktdenken domineert nog altijd.

Tegelijk wordt de industrie die, zoals onze hele economie, nog voor zo’n 90% op fossiele energie draait, door sommige partijen meer gezien als onderdeel van het probleem dan als onderdeel van de oplossing. Een extra CO₂-heffing, kritiek op multinationals in het algemeen en de onduidelijkheid over de bestendigheid van subsidieregelingen op de lange termijn, maken bedrijven kopschuw.

Cross-sectorale aanpak

Eigenlijk was de boodschap in Groningen vooral aan het kabinet: kom met een visie, kom met beleid, kom met wet- en regelgeving en ja, kom ook met wat subsidie om projecten als NortH2 van de grond te krijgen.

Intussen dringt de tijd. In de EU is een ware groene waterstofwedloop aan de gang. Met de in december gelanceerde Green Deal is Europa naarstig op zoek naar grote, groene projecten. Voor steun is het zaak om eind dit jaar op de lijst met Important Project of Common European Interest (IPCEI) op waterstofgebied te komen.

Met de aankondiging van NortH2 hebben met name Shell en Gasunie de discussie die al een tijd achter de schermen wordt gevoerd, op de bühne en in de schijnwerpers gezet. Nog belangrijker dan het project is dat er werk wordt gemaakt van een geïntegreerde, cross-sectorale aanpak. Binnenkort komt het kabinet met zijn waterstofvisie. Wellicht dat daar al een eerste aanzet in zit.

Remco de Boer is onderzoeker, adviseur en publicist op het gebied van de energietransitie. Reageer via expert@fd.nl.

11 maart 2020

Verkopers doen zich onterecht voor als Naked Energy

Onlangs hebben wij gemerkt dat telefonische verkopers zich voordoen als verkopers van Naked Energy. DIT KLOPT NIET. Naked Energy zal je NOOIT benaderen via de telefoon of je bezoeken aan huis om klant te worden. Niet direct en niet via een call center of wederverkoper. Onze scherpe deals kun je alleen vinden op www.naked-energy.nl

2 december 2019

De energie wordt duur betaald

In de energiesector gaat (te) veel geld om. De overnames van verschillende energieleveranciers en bijbehorende bedragen getuigen hiervoor.
Recentelijk is bijvoorbeeld Eneco verkocht aan het Japanse Mitsubishi en Chubu, voor een recordbedrag van 4,1 miljard euro (zie nrc.nl) .

Bedrijven zoals Eneco worden overgenomen, omdat ze veel geld opleveren. Deze inkomsten zijn voor een groot gedeelte afkomstig van de consument, omdat energieleveranciers meer geld vragen dan nodig is. Gezien de alarmerende berichten dat steeds meer mensen hun energierekening niet kunnen betalen (zie Trouw.nl), is het wenselijk voor de consument om minder geld te betalen voor energie.

Naked Energy heeft als doel om een onafhankelijke energieleverancier te blijven en daadwerkelijk de goedkoopste te zijn. Dit kunnen we waarmaken dankzij onze strategie: altijd de laagst mogelijk prijs aanbieden en niet met (zogenaamde) kortingen stunten.

Kijk op onze productenpagina hoe scherp onze tarieven zijn en hoeveel jij kan besparen.