Disclaimer
Inzichtelijk

Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van deze site, stem je als gebruiker in met de volgende voorwaarden en beperkingen.

  1. Deze site verstrekt informatie aan je als gebruiker. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.
  2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die we publiceren onvolledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wijst de directie van Naked Energy uitdrukkelijk af.
  3. De informatie op deze website vullen we aan wanneer dat nodig is. Eventuele wijzigingen kunnen we te allen tijde met onmiddellijke ingang aanbrengen. Zonder enige kennisgeving, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer.
  4. De inhoud van deze website is louter informatief bedoeld, houdt geen aanbieding in en aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden.
  5. Links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Naked Energy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die andere sites of informatiebronnen vermelden.
  6. Naked Energy biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van deze site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wijst de directie van Naked Energy uitdrukkelijk af.
  7. Naked Energy en de houder van deze website garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.
  8. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Aansprakelijkheid

De website van Naked Energy is op maat en met zorg gerealiseerd. Ondanks de zorg en aandacht kunnen wij geen garanties geven over de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Aan de gegevens, zoals deze op de website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Naked Energy worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Word ook klant van Naked Energy!