Vraag & antwoord
Goed om te weten

Betalen

Betaalproces en betaaltermijnen

Je betaalt maandelijks in termijnen je energierekening door middel van automatische incasso of  bankoverschrijving. Aan het betalen van de termijnbedragen zijn betaaltermijnen en vervaldata verbonden. Betaal je via automatische incasso? Zorg er dan voor dat je rond de 23e dag van de maand voldoende saldo op je rekening hebt staan. Betaal je per bankoverschrijving, dan rekent Naked Energy € 3,10 (inclusief btw) per betaling extra.

Toelichting stappen betaalproces automatische incasso

 1. Naked Energy schrijft omstreeks de 23e van de maand het termijnbedrag af.
 2. Indien de eerste incasso poging niet succesvol is, dan zal Naked Energy 7 kalenderdagen later het bedrag nogmaals proberen te incasseren. Je ontvangt per mail van Naked Energy een bericht dat de incasso niet is geslaagd en dat wij een 2e poging tot incasso doen met het dringende verzoek in gaten te houden dat je saldo toereikend is om de incasso te laten slagen.
 3. Indien wij het bedrag niet hebben ontvangen, dan sturen wij je binnen 7 dagen een herinneringsbrief. Je hebt dan nog slechts 14 kalenderdagen om het openstaande bedrag te voldoen. Mocht je hieraan geen gehoor geven gaan we er tevens van uit dat je geen energie van Naked Energy wilt afnemen.
 4. 15 dagen na de herinnering ontvang je de laatste aanmaning met daarin de wettelijke incassokosten van tenminste €40.-, daarnaast stellen wij de netbeheerder op de hoogte dat wij het leveringscontract hebben beëindigd.
 5. Indien wij overgaan tot afsluiten, dan zullen wij je ook telefonisch hiervan op de hoogte stellen.

Overzicht

Betaalproces Betaaltermijn Extra kosten
1e incassopoging Dag 0
2e incassopoging Omstreeks dag 7
Herinnering Omstreeks dag 14
Aanmaning/Contract opzegging Omstreeks dag 29 Indien de herinnering niet wordt voldaan, dan zal Naked Energy de wettelijke incasso kosten in rekening brengen. Dit bedrag bedraagt minimaal €40.-.
Persoonlijk contact inspanning Omstreeks dag 42

Toelichting stappen betaalproces bankoverschrijving

 1. Naked Energy verstuurt het eerste betaalverzoek middels een bankomschrijving omstreeks 16e van de maand.
 2. Rond de 23e van de maand ontvang je van Naked Energy een geheugensteun voor het tijdig voldoen van het betaalverzoek.
 3. Bij non-incasso ontvang je dan na 7 dagen een herinneringsbrief. Je hebt dan nog slechts 14 kalenderdagen om het openstaande bedrag te voldoen. Mocht je hieraan geen gehoor geven gaan we er tevens van uit dat je geen energie van Naked Energy wilt afnemen.
 4. 15 dagen na de herinnering ontvang je de laatste aanmaning met daarin de wettelijke incassokosten van tenminste €40.-, daarnaaast stellen wij de netbeheerder op de hoogte dat wij het leveringscontract hebben beëindigd.
 5. Indien wij overgaan tot afsluiten, dan zullen wij je ook telefonisch hiervan op de hoogte stellen.

Overzicht

Betaalproces Betaaltermijn Extra kosten
Betaalverzoek Dag 0 (+/- dag 16 van de maand) € 3,10 (incl btw)
Geheugensteuntje Omstreeks dag 7
Herinnering Omstreeks dag 21 Indien de herinnering niet tijdig voldaan wordt, dan zal Naked Energy de wettelijke incasso kosten in rekening brengen. Dit bedrag bedraagt minimaal €40.-.
Aanmaning/Contract opzegging Omstreeks dag 36
Persoonlijk contact inspanning Omstreeks dag 49

Berekening wettelijke incassokosten 

Naked Energy volgt artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten voor de berekening van de incassokosten. Dit is door de Overheid vastgesteld. Hieronder staat weergegeven hoe de incassokosten worden berekend.

 Percentage bedrag Incassokosten
tot € 2500,-  15 % Maximaal € 375,-
(met een minimum van € 40,-)
van € 2500,- tot € 5000,-  10 % Maximaal € 625,-
van € 5000,- tot € 10.000,-  5 % Maximaal € 875,-
van € 10.000,- tot € 200.000,-  1% Maximaal € 2775,-
Meer dan € 200.000,-  0,5% Maximaal € 6775,-

 

Hoe betaal ik mijn energierekening?

Je betaalt je energierekening middels maandelijkse termijnen (voorschotten) door middel van een automatische incasso of bankoverschrijving. Naked Energy hanteert artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten voor de berekening van de incassokosten. Dit is door de Overheid vastgesteld.

Waarom is mijn termijnbedrag door Naked Energy gewijzigd?

Wanneer de energietarieven wijzigen, dan passen wij indien nodig het termijnbedrag aan. Hiermee willen wij voorkomen dat je moet bijbetalen of dat je teveel betaalt aan termijnbedragen ten opzichte van de te verwachten jaarnota.

Als wij het termijnbedrag aanpassen, informeren wij je altijd per e-mail.

Na het opstellen van de jaarnota passen wij tevens het termijnbedrag aan, aan de meest recente verbruiksgegevens. Ook hierbij willen we voorkomen dat je achteraf veel moet bijbetalen of dat je teveel betaalt aan voorschotnota’s.

Waarom krijg ik een herinnering terwijl ik betaal via automatische incasso?

Het kan zijn dat je bank de automatische incasso heeft geblokkeerd bijvoorbeeld wegens een saldotekort op je bankrekening. Het kan ook zijn dat je de automatische incasso hebt gestorneerd. In dat geval sturen wij je een herinnering met het verzoek deze uiterlijk op de aangegeven vervaldag te betalen.

Waarom moet ik geld bijbetalen op de eind- of jaarnota?

Als je meer energie hebt verbruikt dan tevoren was ingeschat, moet je bijbetalen. Als je bij het betrekken van je huis of voor de jaarnota geen standen doorgeeft, dan kunnen wij op basis van door de netbeheerder geschatte verbruik een hogere eindnota opstellen.

Wat is het rekeningnummer van Naked Energy?

Wil je een termijnnota, eindrekening of aanmaning betalen? Maak het bedrag over naar rekeningnummer IBAN NL46 RABO 0156 734 737 ten name van Naked Energy BV. Vermeld bij je betaling je klantnummer.

Wat moet ik doen als ik een herinnering of aanmaning ontvang terwijl ik wel heb betaald?

Op de herinnering of aanmaning staat tot welke datum wij je betalingen hebben verwerkt. Het kan zijn dat je betaling en onze herinnering of aanmaning elkaar hebben gekruist. Staat het juiste bedrag wel op tijd op onze rekening? Dan hoef je niets te doen. Wij raden je aan te controleren of het bedrag daadwerkelijk van je rekening is afgeschreven en niet is teruggestort door je eigen bank, bijvoorbeeld wegens een tijdelijk bestedingstekort.

Welke facturen heb ik openstaan?

Je kunt inloggen op Mijn Naked Energy en daar heb je inzicht in al je betaalde bedragen.

Wie bepaalt het termijnbedrag en hoe wordt het berekend?

Op basis van het verbruik uit het recente verleden is op jouw adres door de netbeheerder het zogenaamde “standaard jaarverbruik” bepaald. Naked Energy heeft op deze gegevens geen invloed. Op basis van het standaard jaarverbruik en de werkelijke tarieven wordt het maandelijks te betalen leveringskosten bepaald. Daarnaast berekenen we ook de actuele netbeheerskosten en de tarieven voor energiebelasting. Al deze kosten tezamen vormen het maandelijkse termijnbedrag. Omdat het standaard jaarverbruik wordt bepaald aan de hand van verbruiksgegevens van meerdere jaren, zal een toe- of afname van het verbruik vertraagd worden gezien op je termijnbedrag/voorschot.

Energierekening

Hoe kan ik de meterstanden die ik aan Naked Energy heb opgegeven alsnog wijzigen?

Heb je per ongeluk de verkeerde meterstanden aan ons doorgegeven? Stuur een mail naar meterstanden@naked-energy.nl met daarin foto’s van je meter.

Jaar- of eindnota met verkeerde meterstanden?

Als er een * staat achter de meterstanden, dan zijn deze meterstanden door ons geschat. Staan er geschatte meterstanden op je jaar- of eindnota? Controleer dan je werkelijke meterstanden en vergelijk deze met de schatting. Controleer of het verschil groter of kleiner is dan de hieronder aangegeven eenheden:

 • 220 kWh Elektra
 • 100 m3 Gas

Heb je minder verbruikt dan wij hebben ingeschat? Dan hoeft je niets te doen want het verschil wordt automatisch verrekend met je volgende jaar- of eindnota. Heb je meer dan 220 kWh of 100 m3 gas méér verbruikt dan op je jaarnota staat aangegeven? Geef dan de actuele meterstanden aan ons door (correctie aanvragen).

Mail naar meterstanden@naked-energy.nl

Kan ik geld terugkrijgen op mijn jaarnota?

Als je minder energie hebt verbruikt dan tevoren was ingeschat, dan krijg je geld terug.

Stel, het termijnbedrag vind ik te laag of te hoog. Kan ik het dan laten wijzigen?

Als het termijnbedrag ver uit de pas loopt met je verbruik, dan kun je een verzoek doen tot wijziging van het termijnbedrag. Dit kan alleen onder opgave van goede redenen. Bijvoorbeeld, je bent verhuisd en je huis staat leeg en te koop. Of je krijgt gezinsuitbreiding. en je gaat daardoor meer energie verbruiken. Wij kunnen het termijnbedrag maximaal 100% verhogen of 10% verlagen. Het is te allen tijde verstandig het werkelijke verbruik zoveel mogelijk in de pas te laten lopen met je ingeschatte verbruik aan het begin van de contractperiode. Zodoende voorkom je dat je grote bedragen tegoed hebt of bij moet betalen.

Waarom is mijn termijnbedrag door Naked Energy gewijzigd?

Wanneer de energietarieven wijzigen, dan passen wij indien nodig het termijnbedrag aan. Hiermee willen wij voorkomen dat je moet bijbetalen of dat je teveel betaalt aan termijnbedragen ten opzichte van de te verwachten jaarnota.

Als wij het termijnbedrag aanpassen, informeren wij je altijd per e-mail.

Na het opstellen van de jaarnota zorgen wij dat het nieuwe termijnbedrag aansluit bij de meest recente verbruiksgegevens en eventueel verhoogde energiebelasting en ODE (opslag voor Duurzame Energie). Ook hierbij willen we voorkomen dat je achteraf veel moet bijbetalen of dat je teveel betaalt aan voorschotnota’s.

Waarom ontvang ik twee verschillende nota’s?

Het kan zijn dat je vorige energieleverancier je na de overstapdatum nog een termijnbedrag in rekening brengt.

Een leverancier heeft namelijk twee maanden de tijd om de overstap administratief te verwerken. Het is belangrijk dat je deze rekeningen gewoon betaalt.

Je ontvangt nog een eindnota van je oude leverancier. Hierop wordt het totaalbedrag dat je hebt betaald verrekend met de totale hoeveelheid energie die je tot de overstapdatum hebt verbruikt. Uiteindelijk betaal je dus nooit teveel of dubbel.

Waarom zijn de meterstanden op de eindnota na mijn verhuizing slechts een schatting?

Mogelijk hebben wij je meterstanden niet of te laat ontvangen.

Wanneer wordt het tegoed van mijn jaar- of eindnota uitbetaald?

Wanneer je geld terug krijgt op de jaarnota, dan wordt dit bedrag binnen twee weken gesaldeerd. Wanneer je nog openstaande posten hebt, dan kunnen wij de openstaande posten verrekenen.

Klant worden

Hoe kan ik overstappen naar Naked Energy?

Overstappen naar Naked Energy is eenvoudig.

 1. Je volgt deze link en vult de benodigde gegevens in.
 2. Binnen twee werkdagen ontvang je een mail met de bevestigingsbrief en de contractvoorwaarden. Deze vormen onze overeenkomst. Je hebt vanaf dat moment een wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen om je overstap te annuleren.
 3. Naked Energy zegt je contract op bij je huidige energieleverancier en zorgt voor de overstap. Je hoeft hier verder niets voor te doen.
 4. Je ontvangt voor de overstap een verzoek om de meterstanden op de overstapdatum te noteren. Stuur de meterstanden binnen vijf dagen naar Naked Energy. Heb jij een slimme meter die is ingeschakeld dan lezen wij op de dag van de overstap de meterstand uit. Je ontvangt dan GEEN verzoek.
 5. Op de datum van de overstap ontvang je van ons een bericht dat je naar Naked Energy bent overgestapt.

Wanneer ben ik een grootverbruiker?

Kleinverbruiker

Volgens de elektriciteitswet ben je een kleinverbruiker als je een aansluiting hebt met een grootte van maximaal 3×80 Ampère. Dit kan je terugvinden op de meterkast of op de jaarnota.

Je bent een kleinverbruiker voor de gaswet als je maximaal een G25 gasmeter hebt die niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat. Op de gasmeter staat hoe groot de aansluiting is.

Grootverbruiker

Wanneer je elektriciteitsaansluiting groter is dan 3×80 Ampere dan ben je volgens de elektriciteitswet een grootverbruiker.

Wanneer je gasaansluiting groter is dan een G25 meter en een hogere doorlaatwaarde van 40m3 per uur, dan ben je grootgebruiker voor gas.

Ben je grootverbruiker en wil je een offerte van Naked Energy, dan vul je op het aanmeldingsformulier simpelweg de postcode in van je bedrijf. Je krijgt dan automatisch een formulier voor prijsopgave voor grootverbruikers. Grootverbruikers krijgen dan een op maat gemaakte prijsaanbieding van Naked Energy.

Welk risico neemt Naked Energy bij het aan- en verkopen van energie?

Onlangs zijn enkele energieleveranciers omgevallen of in zwaar weer terecht gekomen. Dit als gevolg van enorme prijsstijgingen op de energiemarkt.

Wij krijgen recentelijk vragen van klanten over de stabiliteit van Naked Energy.

WIJ KUNNEN JE GERUSTSTELLEN !

Naked Energy neemt geen risico’s doordat de energie die wij verkopen gelijk is aan de energie die wij inkopen. Maandcontracten kopen wij per maand in en verkopen wij per maand. Jaarcontracten kopen wij voor een jaar in tegen vaste prijzen en wij verkopen die ook per jaar tegen vaste prijzen aan onze klanten. Zodoende worden prijs- en volume risico’s uitgesloten. Naked Energy is vooral een no nonsense bedrijf. Geen aanbiedingen, geen voorwaardelijke kortingen maar een eerlijke heel lage prijs. Risico’s horen daar niet bij. Bij Naked Energy zijn wij vooral zuinig, zeker en solide

De leveranciers die in problemen zijn gekomen hebben risico’s genomen door hun verkopen niet volledig af te dekken door inkopen op dezelfde termijn. Hetzij in prijs, hetzij in volume of een combinatie hiervan. In een redelijk stabiele markt is dit vaak geen probleem, maar de recente enorme prijsstijgingen op de beurzen voor gas en elektriciteit hebben hen in zwaar weer gebracht of doen zelfs doen omvallen.

Overigens adviseert Naked Energy haar klanten met een maandcontract wel om zelf hun termijnnota aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Dat voorkomt onaangename verrassingen achteraf. En dat kan heel eenvoudig digitaal in de “mijn Naked Energy” omgeving.

Producten

Hoe kan ik mijn energiecontract verlengen?

Zes weken voor de einddatum van je jaarcontract krijg je een melding dat je contract gaat aflopen. Omstreeks 21 dagen voor afloop van je energiecontract, zullen we een voorstel voor een nieuw jaarcontract toesturen per email. Onze tarieven voor bestaande klanten zijn altijd gelijk aan die van nieuwe klanten. Naked Energy heeft dus geen slaperstarieven en wij kennen geen welkomstbonussen. Zodoende zijn wij altijd stabiele goedkope aanbieder van energie.

In het voorstel vermelden wij tevens een onbepaalde tijdscontract als alternatief. Wij noemen dit een maandcontract. De prijzen van het maandcontract fluctueren mee met de markt voor energie. Het voordeel is dat je per maand kunt opzeggen en je eventueel kunt profiteren van lagere marktprijzen. Je houdt dan ook de mogelijkheid om op een gunstiger moment opnieuw een jaarcontract bij Naked Energy af te sluiten. Dit kan je online aanvragen via je Mijn Naked Energy omgeving. Indien geen keuze maakt voor maand- of jaarcontract, dan zullen we je contract laten overgaan in het maandcontract, waarmee je met 30 dagen opzegtermijn ons kan verlaten. Hiermee bieden wij je maximale flexibiliteit tegen een toch altijd gunstige prijs.

Ik heb een slimme meter. Moet ik nog steeds mijn meterstanden doorgeven?

Nee, dit hoeft niet. Indien je slimme meter administratief aan staat worden de meterstanden op afstand uitgelezen.

Verkoopt Naked Energy groene stroom?

Naked Energy gaat niet mee in het zinloos “green washen” van energie. Green washing is het groen maken van grijs opgewekte energie in Nederland, door een garantie van oorsprong (GVO) aan te schaffen in bijvoorbeeld Noorwegen of IJsland.

Door middel van het kopen van deze GVO suggereert de energieleverancier dat de groene stroom die zij verkoopt ook daadwerkelijk groen wordt opgewekt. In Noorwegen wordt energie opgewekt door middel van waterkrachtcentrales en in IJsland met geothermie. Deze landen produceren en gebruiken dus vrijwel 100% groene energie. Deze groene energie komt dus niet naar Nederland. Het kopen van een GVO uit IJsland of Noorwegen heeft dus niet als resultaat dat er meer groene stroom wordt opgewekt!

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) verplicht de energieleveranciers dat het gedeelte van de energie dat groen wordt verkocht ook daadwerkelijk als groen wordt opgewekt.

In Nederland wordt veel te weinig groene stroom opgewekt om aan de vraag naar groene stroom te kunnen voldoen. Door nu GVO te kopen van bijvoorbeeld Noorwegen of IJsland mag een Nederlandse leverancier groene energie verkopen ondanks dat deze bijvoorbeeld is opgewekt in de (kolen)centrales van Nederland.

Daar doen wij niet aan mee.

Naked Energy is ook hier simpel en doeltreffend. Wij kopen en verkopen in dezelfde verhouding groene energie als dat deze in Nederland wordt opgewekt. Daarnaast stimuleren wij het opwekken van groene energie in Nederland, want dat heeft zin!

Het CBS heeft in haar rapportage inzake groene stroom over het jaar 2019 aangegeven dat (slechts!)  8,67 % van de verbruikte energie in Nederland groen wordt opgewekt. Je begrijpt dat Naked Energy op basis van deze officiële publicatie daarom 8,67% groene stroom inkoopt en levert aan haar klanten. Op deze manier dragen wij niet bij aan het rondpompen van certificaten maar dragen evenredig bij aan de verbeteren van het milieu.

Wat is de herkomst van Energie die bij Naked Energy wordt gekocht?

Bronsamenstelling 2020

Conventionele energiebronnen

Aardgas 91%
Kolen 0%
Kern 0%
Overig 0%

Hernieuwbare energiebronnen

Wind 0%
Zon 8%
Biomassa 1%
Overige 0%

Milieuconsequenties

CO2 (g/kWh) 362
Kernafval (g/kWh)

Wat is een jaarcontract?

Een jaarcontract is een overeenkomst voor de levering van energie voor de duur van een jaar. Naked Energy koopt op basis van dit contract in voor een jaar tegen een vast tarief.

Wat gebeurd er naar een jaar?

Na een jaar ontvang je een nieuwe aanbieding voor een jaarcontract, als je deze accepteert voor de ingangsdatum van het nieuwe contractjaar, dan geniet je weer een jaar lang van een vast voordelig tarief van Naked Energy. Indien je het nieuwe aanbod niet accepteert, dan wordt je contract automatisch omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Dit contract heeft een opzegtermijn van 30 kalenderdagen.

Opzeggen van een jaarcontract.

Na afloop van de contractperiode van één jaar ben je vrij om het nieuwe voorstel voor een  jaarcontract van Naked Energy te accepteren of om over te gaan naar het contract. Je zou ook boetevrij kunnen overstappen naar een andere leverancier.

Voortijdig beëindigen van een jaarcontract.

Wil je tussentijds een jaarcontract beëindigen, dan dien je rekening te houden met een opzegvergoeding. Naked Energy volgt hierbij de wettelijke ‘Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders’.  (zie wetten.overheid.nl)

Voor consumenten geldt het onderstaande tabel als hoogte van de redelijke opzegvergoeding:

Contractduur Resterende looptijd Maximale opzegvergoeding per product
1 jaar < 1 jaar 50 Euro
> 1 jaar < 1,5 jaar 50 Euro
1,5 – 2 jaar 75 Euro
2 – 2,5 jaar 100 Euro
> 2,5 jaar 125 Euro

Voor klein zakelijke afnemers wordt de hoogte van de redelijke opzegvergoeding door Naked Energy bepaald op basis van één van onderstaande drie criteria:

 1. de opzegvergoeding bedraagt maximaal 15% van de resterende (verwachte) waarde van de overeenkomst;
 2. de opzegvergoeding bedraagt het verschil tussen de waarde van de overeenkomst op basis van de marktprijs op het moment van beëindigen en de resterende waarde van de overeenkomst, plus een administratieve vergoeding van maximaal 50 Euro; of,
 3. de opzegvergoeding bedraagt maximaal 100 Euro per niet uitgediend jaar.

Wat is het verschil tussen dubbel- en enkeltarief?

Je kunt een enkele of dubbele meter in je woning hebben om je energieverbruik te meten. Als je een dubbele meter hebt betaal je in de avonduren en in het weekend minder voor je stroom. Overdag betaal je ietsje meer. Dubbeltarief wordt ook wel hoog-laag, normaal-laag, dag-nacht en piek-dal tarief genoemd. Afhankelijk van de regio waarin je woont, kan het tijdstip waarop het piek in daltarief overgaat of andersom verschillen. Dit is afhankelijk van de regionale netbeheerder.

Indien je een enkele meter hebt krijg je hetzelfde tarief doorberekend voor de piek- en daluren.

Voor gas bestaat geen dubbele meter.

Wat is het verschil tussen het transport en de levering van elektriciteit en gas?

Met transport wordt het gebruik van het energienetwerk bedoeld. Het transport wordt verzorgd door de netbeheerder. Met levering wordt de inkoop en verkoop van energie bedoeld. De levering wordt verzorgd door je energieleverancier.

Wat zijn de voor- en nadelen van de slimme meter?

De slimme meter heeft een aantal voordelen. Het voornaamste voordeel is dat je meer inzicht krijgt in je energieverbruik. En dit inzicht maakt het besparen van energie makkelijker. Daarnaast hoef je geen meterstanden meer door te geven want de netbeheerder kan deze digitale meter op afstand uitlezen.

Sommige mensen willen geen slimme meter om privacy redenen. Je kunt echter de slimme meter altijd “uit” laten zetten, waardoor deze niet meer op afstand uit te lezen is. Overigens zijn er strenge regels waaraan de meter zelf maar ook de gegevensuitwisseling met de netbeheerder moet voldoen. Een andere reden om misschien af te zien van een slimme meter, is dat bij een klassieke draaischijfmeter salderen automatisch gebeurt. Bij de draaischijfmeter wordt teruggeleverde elektriciteit niet apart geregistreerd.

Tarieven

Geeft Naked Energy een opwekvergoeding als ik zelf mijn energie opwek?

Als je zelf energie opwekt en eventueel een deel daarvan terug levert, dan geldt het volgende:

 1. Salderen – Bij teruglevering kan je maximaal salderen tot het afgenomen volume elektriciteit.
 2. Terugleververgoeding – Produceer je per telwerk meer elektriciteit dan het afgenomen volume, dan ontvang je een vergoeding per kWh zoals op www.naked-energy.nl/tarieven/ staat weergegeven.

Hanteert Naked Energy aparte regiotoeslagen?

De regiotoeslag geldt voor heel Nederland en is daarmee altijd gelijk.

Komt het termijnbedrag exact overeen met de berekening op de website?

Het maandelijks termijnbedrag komt niet altijd overeen met de gegevens die je op de website hebt gezien. Heb je je laatst bekende verbruiksgegevens ingevuld? De kans is dan groot, dat de berekening op de website je nieuwe termijnbedrag benaderd. Bij het overswitchen naar Naked Energy worden de meterstanden bij je opgevraagd. Aan de hand hiervan wordt je exact afgerekend bij je oude leverancier of op je oude contract. Op basis van de meterstanden worden nieuwe verbruiksgegevens door de netbeheerder berekend.

Vermindering energiebelasting

Per elektriciteitsaansluiting geldt een belastingvermindering. Deze is in 2021 €558,56 incl btw. (€461,62 ex btw) je krijgt deze belastingvermindering, omdat de Belastingdienst een deel van het energieverbruik als basisbehoefte ziet. Over dat deel betaal je geen energiebelasting.

Waar kan ik het tarievenblad van Naked Energy vinden?

Meer informatie over de tarieven van Naked Energy vind je op www.naked-energy.nl/tarieven

Waar vind ik informatie over de gas- en de elektriciteitsprijs van Naked Energy?

De gas- en elektriciteitsprijzen van Naked Energy vind je op www.naked-energy.nl/tarieven.

Wat is energiebelasting?

Energiebelasting is een belasting van de overheid. Naked Energy brengt deze in opdracht van de overheid in rekening. Energiebelasting is ingevoerd om mensen te stimuleren zuinig met elektriciteit en gas om te gaan.

Afhankelijk van het verbruik betaal je energiebelasting per kWh voor elektriciteit en per m3 voor gas.

De hoogte van de energiebelasting vind je bij op www.rijksoverheid.nl.

Over de minimaal benodigde hoeveelheid elektriciteit per huishouden betaal je geen energiebelasting. Hiervoor ontvang je een heffingskorting.

Wat zijn de kosten voor netbeheer?

Netbeheerkosten worden ook wel netwerkkosten of transportkosten genoemd. Dit zijn de kosten die Naked Energy namens de netbeheerder bij jou in rekening brengt. Je betaalt netbeheerkosten voor het transport van energie van de producent naar je huis.

Kijk voor meer informatie op de website van je netbeheerder. Op de website www.eancodeboek.nl vind je wie je netbeheerder voor elektriciteit en gas is.

Wat zijn vaste leveringskosten?

Het begrip vaste leveringskosten staat voor een bepaald bedrag dat elke maand in rekening wordt gebracht. De vaste leveringskosten is een onveranderlijke som die je voor verbruik van gas of energie betaalt. Je betaalt vaste leveringskosten aan je energieleverancier. De hoogte van de vaste leveringskosten vind je op de tarievenpagina en staat tevens op je energierekening.

Naast het normale begrip ‘vaste leveringskosten’, bestaat er ook de vaste leveringskosten voor het netbeheer.

Dit gedeelte wordt bij jou geïnd en wordt door ons volledig doorbetaald aan de netbeheerder die zorgt voor het onderhoud van de infrastructuur van het energienet. Tot slot staan de vaste leveringskosten transport op de energierekening. Dit bedrag wordt vastgesteld door de netbeheerder en is afhankelijk van de capaciteit van je aansluiting

Verhuizen

Hoe kan ik een verhuizing doorgeven?

Via de Mijn Naked Energy omgeving kan je onder het kopje “contract” je verhuizing doorgeven.

LET OP !

Indien je al binnen 7 kalenderdagen gaat verhuizen dan verzoeken wij je om de postcode, huisnummer, huisnummertoevoeging (indien van toepassing) van je nieuwe adres te mailen aan service@naked-energy.nl, met vermelding van de beoogde verhuisdatum.

Van je “oude” adres hebben wij de volgende gegevens nodig:

Datum sleuteloverdracht. Mocht je dit nog niet weten, stuur ons dan een mail zodra deze datum bekend is. Wij hebben twee werkdagen nodig om de gegevens te verwerken.

Wij adviseren je om tijdens overdracht de meterstanden middels een foto vast te leggen. Je kunt hier dan altijd op terugvallen.

Hoe kan ik energie aanvragen voor mijn nieuwbouwwoning?

Op www.eancodeboek.nl vind je de netbeheerder die voor jouw adres het energietransport verzorgt.

Neem vervolgens contact op met de netbeheerder in jouw regio. Je ontvangt vervolgens een brief met de EAN-code van de aansluiting. Met deze EAN-code kun je de levering van energie aanvragen bij Naked Energy.

Hoe vraag ik een nieuwe of tijdelijke aansluiting aan?

Een nieuwe of tijdelijke aansluiting voor elektriciteit en/of gas vraag je aan via de netbeheerder. Welke netbeheerder op jouw adres het energietransport verzorgt kun je vinden op de volgende link: www.mijnaansluiting.nl

Ik heb mijn oude woning nog niet verkocht. Kan ik mijn verhuizing al doorgeven?

Je kunt je nieuwe adres en de datum van sleuteloverdracht alvast doorgeven via service@naked-energy.nl. Wij zorgen er dan voor dat je elektriciteit en/of gas in je nieuwe woning hebt, op het moment dat je de sleutel krijgt.

Zodra je weet wanneer de datum van de sleuteloverdracht van je oude adres is, dan meld je deze woning af op service@naked-energy.nl. De levering van energie start op de datum van sleuteloverdracht van je nieuwe adres.

Is mijn huidige energiecontract geldig op mijn nieuwe adres?

Bij een verhuizing neem je het energiecontract mee naar je nieuwe adres. Dit gaat automatisch als je de verhuizing doorgeeft.

Kan ik kiezen voor enkel- of dubbeltarief (dag- en nacht) als ik mijn verhuizing doorgeef?

Bestaande woning

Als je verhuist krijgt je dezelfde tariefsoort als de vorige bewoner van je nieuwe woning. Nadat de verhuizing is voltooid kun je een andere tariefsoort kiezen.

Nieuwbouw woning

Indien je verhuist naar een nieuwbouwwoning, dan krijgt je automatisch de tariefsoort zoals de netbeheerder in de meter heeft ingesteld. Dit kun je navragen bij je aannemer.

Het kan zo zijn dat de netbeheerder kosten in rekening brengt voor het aanpassen van een meter.

Kunnen er tijdelijk twee leveringsadressen onder mijn contract staan?

Er kunnen tijdelijk twee leveringsadressen onder je contract staan. Dit kan het geval zijn wanneer je oude woning nog niet is verkocht. Wanneer de definitieve datum van sleuteloverdracht vaststaat, kun je dit aan ons doorgeven op service@naked-energy.nl

Waarom moet ik ook de datum van sleuteloverdracht doorgeven?

Wij zorgen er graag voor dat je energie hebt in je nieuwe woning op het moment dat je de sleutel krijgt. Daarnaast is de datum van sleuteloverdracht en zijn de meterstanden nodig om het termijnbedrag voor het nieuwe adres te bepalen.

Voor de woning die je verlaat hebben wij de datum van sleuteloverdracht en de meterstanden nodig om op tijd een eindnota te kunnen maken. Hiermee kan het contract worden beëindigd en hoef je niet door te betalen voor je oude woning. De eindnota van de woning ontvang je binnen 8 weken na de beëindiging van energielevering.

Waarom ontvang ik nog een termijnnota voor mijn oude adres als ik al ben verhuisd?

Het kan zijn dat je na het doorgeven van je verhuizing nog een termijnfactuur ontvangt. Dit kan het gevolg zijn van het kruisen van de termijnfactuur en je verhuizing. Wij raden je aan deze termijnfactuur normaal te betalen of niet te storneren. Wij verrekenen de termijnbedragen met je eindnota. Uiteindelijk betaal je precies voor wat je hebt verbruikt.

Wanneer geef ik mijn meterstanden door als ik ga verhuizen?

Je ontvangt na je verhuizing een e-mail met daarin een verzoek om je meterstanden op te geven.

Zelf regelen

Heb ik een opzegtermijn voor mijn energiecontract?

Indien je hebt gekozen voor een contract voor onbepaalde tijd, dan kun je het contract beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen. Deze wettelijk vastgestelde periode hebben wij nodig om de overstap in orde te maken. Wanneer je een jaarcontract hebt afgesloten bij Naked Energy, dan kun je pas overstappen als de contracttermijn van één jaar voorbij is. Mocht je een jaarcontract hebben en toch eerder willen overstappen, dan ben je een boete verschuldigd. Kijk hiervoor bij ‘Wat is een jaarcontract’.

 

Waar vind ik informatie als ik mijn meter wil verzwaren, verplaatsen of mijn meterkast wil aanpassen?

Wil je informatie over het verzwaren of verplaatsen van je elektriciteits- of gasmeter? Of wil je weten wat de kosten zijn voor de verzwaring of verplaatsing van de energiemeter of meterkast?
De meter en de meterkast zijn eigendom van de netbeheerder en niet van de energieleverancier.

Op www.eancodeboek.nl vind je de netbeheerder die voor jouw adres het energietransport verzorgt.

Op de website van de netbeheerder vind je informatie over hoe je de energiemeter verzwaart of verplaatst. En wat de kosten zijn voor de aanpassing of uitbreiding van je meterkast.

Waar vind ik informatie over de contractduur van mijn energiecontract?

Wij vinden het belangrijk dat je op elk moment kunt overstappen. Indien je hebt gekozen voor een maandcontract kun je het contract beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen. Deze wettelijk vastgestelde periode hebben wij nodig om de overstap in orde te maken.

Het jaarcontract moet je voor de volledige looptijd uitdienen. Kies je na het jaarcontract voor een contract voor onbepaalde tijd, dan heb je 30 dagen opzegtermijn.

Mocht je een jaarcontract hebben en toch eerder willen overstappen, dan ben je een boete verschuldigd. Kijk hiervoor bij ‘Wat is een jaarcontract?’.

 

Wanneer en hoe kan ik mijn meterstanden doorgeven?

Zodra je de meterstanden dient door te geven, ontvang je per e-mail link. Hiermee kun je gemakkelijk de meterstanden invoeren.

Wat moet ik doen bij het overlijden van de hoofdbewoner?

Je dient een mail sturen aan service@naked-energy.nl, om de zaken te regelen. Geef daarbij aan of het contract overgenomen dient te worden door een andere bewoner, of dat het leveringsadres afgemeld dient te worden. Je ontvangt binnen 5 werkdagen een tegenbericht.

Nalatenschap

Heb je vragen over de nalatenschap? Je vindt meer informatie op de website van Erfwijzer of bel de Notaristelefoon: 0900-3469393 (Hieraan zijn gesprekskosten verbonden).

Voor andere “Energievragen” die betrekking hebben op het overlijden van een persoon kun je contact opnemen met de Naked Energy Klantenservice op email service@naked-energy.nl

Word ook klant van Naked Energy!