Kabinet wil productie kolencentrales flink terugschroeven

3 april 2020

BRON: FINANCIEEL DAGBLAD

In het kort 

Er liggen plannen van het kabinet om de productie van kolencentrales in Eemshaven en op Maasvlakte fors te verlagen. 

Daarmee hoopt het kabinet te voldoen aan eis van milieuclub Urgenda om aan het eind van dit jaar de uitstoot van broeikasgassen met 25% terug te brengen ten opzichte van 1990. 

De centrales zijn relatief nieuw en werden in 2015/2016 in gebruik genomen.

Het kabinet wil de elektriciteitsproductie van de drie nieuwste kolencentrales in de Eemshaven en op de Maasvlakte nog dit jaar fors verlagen. Sluiting van één van de centrales is ook een optie. 

Dat bevestigen meerdere Haagse bronnen na berichtgeving hierover door de NOS. Riverstone en Uniper, eigenaren van de centrales op de Maasvlakte, willen niet reageren op vragen van het FD. RWE, eigenaar van de centrale in de Eemshaven, bevestigt in gesprek te zijn met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar wil daar inhoudelijk niets over zeggen.

Het afschalen van de stroomproductie tot maximaal 25% van de capaciteit moet leiden tot een fikse daling van de CO₂-uitstoot. Zo hoopt het kabinet alsnog te voldoen aan het vonnis in de geruchtmakende Urgenda-klimaatzaak.

Gevaarlijke klimaatverandering

Milieuclub Urgenda dwong via een rechterlijke uitspraak af dat Nederland voor het einde van dit jaar de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 25% moet hebben verminderd ten opzichte van 1990. Alleen dan zou de overheid genoeg doen om haar burgers te beschermen tegen de gevaren van klimaatverandering, oordeelde de rechter.

Eerder becijferde het Planbureau voor de Leefomgeving dat het kabinet waarschijnlijk dit jaar niet verder komt dan een reductie van 20% tot 21%. 

Afgelopen vrijdag zei klimaatminister Eric Wiebes nog dat het kabinet het op dit moment te druk heeft met het bestrijden van de coronacrisis en dat de klimaatmaatregelen voorlopig op zich laten wachten. ‘Het vonnis van Urgenda is niet van tafel, maar er zijn andere prioriteiten.’

Schadevergoeding

Nu blijkt dat er achter de schermen wel degelijk concrete plannen klaarliggen. Met de gedeeltelijke sluiting van de drie centrales zou het kabinet een belangrijke stap zetten om het Urgenda-doel alsnog te halen. De inzet van het kabinet is om de energieproductie van de twee centrales op de Maasvlakte en de ene centrale in de Eemshaven nog dit jaar terug te schroeven tot maximaal 25% van de capaciteit. 

‘Parallel wordt gekeken of één centrale kan worden gesloten’, zegt een ingewijde. Afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen met de eigenaren over een schadevergoeding, neemt het kabinet een beslissing of er één centrale moet sluiten. Welke dat mogelijk wordt, is nog niet duidelijk. De stroomproductie kan worden overgenomen door gascentrales, die minder CO₂ uitstoten, of door meer stroom uit het buitenland te importeren.

De drie kolencentrales zijn relatief nieuw en werden in 2015 en 2016 in productie genomen. Eind vorig jaar ging de Amsterdamse Hemwegcentrale al dicht vanwege Urgenda. Sluiting van de Amercentrale in Geertruidenberg is niet aan de orde omdat daar een uitgebreid warmtenet op is aangesloten.