Noord Brabant wil wel een kerncentrale

29 maart 2021
Bron: NRC Handelsblad, Arjen Schreuder
De provincie Noord-Brabant wil kernenergie binnen de provincie mogelijk maken. Vanaf 2030 zou die centrale stroom kunnen leveren.
De provincie Noord-Brabant wil kernenergie binnen de provincie mogelijk maken. Vanaf 2030 zou die centrale stroom kunnen leveren.Foto Katrijn van Giel 

Noord-Brabant wil de opwekking van kernenergie binnen de provincie mogelijk maken. Overheden, ondernemers en onderzoekers moeten zich samen inzetten voor de bouw van een kerncentrale of een aantal kleinere centrales, die tussen 2030 en 2050 stroom zouden kunnen leveren, heeft de provincie donderdag bekend gemaakt.

Belangrijk argument voor nader onderzoek naar kernenergie is de „slag om de ruimte” in de provincie, aldus de Brabantse gedeputeerde Eric de Bie (Energie, Forum voor Democratie). De vraag naar kernenergie is volgens hem „uit nood geboren”. De plaatsing van windturbines en de aanleg van zonneparken nemen de komende jaren zo veel ruimte in beslag, dat deze ten koste gaat van „andere belangen”, aldus De Bie, zoals de landbouw en de vrijetijdsindustrie. „Ik kan me voorstellen dat er op lange termijn een afweging wordt gemaakt om de wellicht hogere kosten van kernenergie te verkiezen boven de ruimte die wind- en zonne-energie in beslag nemen.”

Een locatie voor een of meerdere kerncentrales is er nog niet. Het provinciebestuur heeft onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van kernenergie in Brabant. Uit dat onderzoek, verricht door TNO en door het nucleaire bedrijf NRG, blijkt dat een eventuele kerncentrale in Brabant op zijn vroegst vanaf 2030 stroom zou kunnen leveren. De centrale zou kunnen bijdragen aan de klimaatdoelen. Gedeputeerde Staten hadden vorig jaar in het bestuursakkoord met VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant al laten weten dat kernenergie „welkom” is: „We kennen geen taboes in de energiemix.”

Veel obstakels

Er zijn nog veel andere obstakels, zo blijkt uit het onderzoek. Het Rijk bepaalt waar eventueel een nieuwe kerncentrale wordt gebouwd en heeft daarvoor drie andere mogelijke locaties buiten Noord-Brabant aangewezen: de Maasvlakte bij Rotterdam, het Zeeuwse Borssele, waar nu ook al een kerncentrale staat, en de Eemshaven in Groningen, al ziet die provincie dat niet zitten. De provincie Brabant zou bij het Rijk moeten pleiten voor óók een mogelijke locatie in Brabant.

Als eerste voordeel van kernenergie ziet de provincie de „stabiliteit” ten aanzien van leveringszekerheid van stroom. „Zon en wind zijn niet altijd beschikbaar”, stelt de provincie. In het onderzoek van TNO en NRG wordt als voordeel verder genoemd dat kernenergie veel minder ruimte in beslag neemt dan windparken en zonneparken. „Het directe ruimtegebruik voor een kerncentrale is in vergelijking tot zonne-energie honderd tot duizend maal kleiner, als uitgegaan wordt van dezelfde hoeveelheid geproduceerde elektriciteit”, aldus het rapport.

De provincie in een toelichting: „Naarmate de energietransitie verder gevorderd is, zal de beschikbaar ruimte voor zonne- en windenergie schaarser worden. Juist voor dat laatste deel van de energietransitie verwachten we dat kerncentrales een uitkomst kunnen bieden om de doelen richting 2050.”

Hoge kosten

De kosten van kernenergie zijn erg hoog. Niet alleen gaat het om grote investeringen, ook is het lastig deze terug te verdienen als de kerncentrale niet volcontinu stroom kan produceren. Dat laatste is het geval als Nederland óók veel stroom betrekt van zonne- en windenergie. Wel zouden de opbrengsten van kernenergie verhoogd kunnen worden, aldus de onderzoekers, als er ook warmte kan worden geleverd, of waterstof wordt geproduceerd.